Pembahasan TPA USM STAN DIII 2014 (1)


 1. Hasil dari \dfrac{0,625}{0,875} adalah …

  A. 3/4

  B. 4/6

  C. 4/7

  D. 5/7

  E. 5/6

  Penyelesaian :

  \dfrac{0,625}{0,875} = \dfrac{625}{875} \times \dfrac{1/1000}{1/1000}

  = \dfrac{5.5.5.5}{5.5.5.7}

  = \dfrac{5}{7}

  JAWABAN : D

 2. (\dfrac{p^{-2}q^{2/3}}{p^{-2/3}q^{4/3}})^{3/4} = ...

  A. pq

  B. pq\sqrt{q}

  C. pq\sqrt{p}

  D. p\sqrt{q}

  E. q\sqrt{p}

  Penyelesaian :


  \left(\dfrac{p^{-2}q^{2/3}}{p^{-2/3}q^{4/3}}\right)^{-3/4} = (p^{-2-(-2/3)}q^{2/3-4/3})^{-3/4}

  = (p^{-6/3+2/3}q^{2/3-4/3})^{-3/4}

  = (p^{-4/3}q^{-2/3})^{-3/4}

  = pq^{1/2}

  JAWABAN : D

 3. 1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + 15^3 = ...

  A. 10044

  B. 10404

  C. 14004

  D. 14040

  E. 14400

  Penyelesaian :

  Baca Jumlah Deret Khusus untuk penjabaran rumus untuk penyelesaian soal ini.

  S_{n} = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2

  S_{15} = \left(\dfrac{15(15+1)}{2}\right)^2

  = \left(\dfrac{15(16)}{2}\right)^2

  = (15(8))^2

  = (120)^2

  = 14400

  JAWABAN : E

 4. 16^{0,125}-(0,5)^{-0,5} = ...

  A. 2\sqrt{2}

  B. \sqrt{2}

  C. 0

  D. -\sqrt{2}

  E. -2\sqrt{2}

  Penyelesaian :

  16^{0,125}-(0,5)^{-0,5} = (2^4)^{125/1000}-(5/10)^{-5/10}

  = (2^4)^{1/8}-(1/2)^{-1/2}

  = (2^4)^{1/8}-(2^{-1})^{-1/2}

  = 2^{1/2}-2^{1/2}

  = 0

  JAWABAN : C

 5. Jika a^2b^3 + 2 = 130, \dfrac{1}{2}a=\dfrac{4}{b}, dan \dfrac{c^3-1}{2}-26,5=-\dfrac{c^3}{2}, maka nilai a + b + c = …

  A. 18

  B. 15

  C. 12

  D. 9

  E. 8

  Penyelesaian :

  \dfrac{1}{2}a=-\dfrac{4}{b}

  ab = 8 … (i)

  a^2b^3 + 2 = 130

  (ab)^2b + 2 = 130 … (ii)

  Substitusi pers (i) ke pers (ii), diperoleh

  (8)^2b = 130 - 2

  64b = 128

  b = 2

  Selanjutnya, substitusi b = 2 ke pers (i), diperoleh

  a(2) = 8

  a = 4

  \dfrac{c^3-1}{2}-26,5=-\dfrac{c^3}{2}

  Kalikan 2 kedua ruas, diperoleh

  c^3 - 1 - 53 = -c^3

  2c^3 = 54

  c^3 = 27

  c = 3

  Jadi, a + b + c = 9

  JAWABAN : D

 6. 1-\sqrt[3]{0,0027} \times \dfrac{5}{6} + \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = ...

  A. 1

  B. 5/6

  C. 0

  D. -5/6

  E. -1

  Penyelesaian :

  1-\sqrt[3]{0,027} \times \dfrac{5}{6} + \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = 1-\sqrt[3]{27/1000} \times \dfrac{5}{6} + \left(\dfrac{1}{2}\right)^2

  = 1 - \sqrt[3]{(3/10)^3} \times \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{4}

  = 1 - \dfrac{3}{10} \times \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{4}

  = 1 - \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4}

  = 1

  JAWABAN : A

 7. Jika a dan b adalah akar-akar persamaan 3x^2-12x+21=0 maka a^2+b^2+7ab=...

  A. 65

  B. 63

  C. 51

  D. 49

  E. 35

  Penyelesaian :

  INGAT : Jika x_1 dan x_2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ax^2 + bx + c = 0, maka x_1 + x_2 = \dfrac{-b}{a} dan x_1 + x_2 = \dfrac{c}{a}. Selanjutnya (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.

  3x^2-12x+21=0

  Dari soal ini, kita akan mengunkan sifat-sifat yang diatas

  a^2 + b^2 + 7ab = (a + b)^2 - 2ab + 7ab

  = \left(\dfrac{-(-12)}{3}\right)^2 + 5\left(\dfrac{21}{3}\right)

  = 4^2 + 5(7)

  = 16 + 35

  = 51

  JAWABAN : C

 8. Jika \dfrac{2^{p+2}+2^{p+4}+2^{p+6}}{128} = \dfrac{21}{2} maka p = …

  A. 2

  B. 4

  C. 6

  D. 8

  E.10

  Penyelesaian :

  \dfrac{2^{p+2} + 2^{p+4} + 2^{p+6}}{128} = \dfrac{21}{2}

  2^{p+2} + 2^{p+4} + 2^{p+6} = 21(64)

  2^2.2^p + 2^4.2^p + 2^6.2^p = 21(64) (bagi 2^2)

  2^p + 2^2.2^p + 2^4.2^p = 21(16)

  2^p + 4.2^p + 16.2^p = 21(16)

  21.2^p = 21(16)

  2^p = 16

  2^p = 2^4

  Jadi, p = 4

  JAWABAN : B

 9. Jika a=2b dan c = \dfrac{2a+b}{5} maka \dfrac{(a^2+c^2)-b^2}{b^2} = …

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  E. 5

  Penyelesaian :

  \dfrac{(a^2+c^2)-b^2}{b^2} = \dfrac{a^2+c^2}{b^2} - \dfrac{b^2}{b^2}

  = \dfrac{a^2+c^2}{b^2}-1

  = \dfrac{a^2+(\dfrac{2a+b}{5})^2}{b^2}-1

  = \dfrac{(2b)^2+(\dfrac{2(2b)+b}{5})^2}{b^2}-1

  = \dfrac{4b^2+(\dfrac{5b}{5})^2}{b^2}-1

  = \dfrac{4b^2+(b)^2}{b^2}-1

  = \dfrac{5b^2}{b^2}-1

  = 5-1

  = 4

  JAWABAN : D

 10. Seperempat dari suatu angka adalah tiga kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Berapa angka yang dimaksud ?

  A. 12

  B. 24

  C. 30

  D. 36

  E. 48

  Penyelesaian :

  Misal A adlah bilangan yang dimaksud,

  \dfrac{1}{4}A = \dfrac{1}{3}A-3 (kali 12)

  3A = 4A-36

  A = 36

  JAWABAN : D

 11. Jika 3^{x^3} = 6561 dan 4^y = 1024 maka …

  A. x < y

  B. x = y

  C. x = 2y

  D. x > y

  E. hubungan x dan y tidak dapat ditentukan

  Penyelesaian :

  3^{x^3} = 6561

  3^{x^3} = 3^8

  Jadi, x^3 = 8. Diperoleh x^3 = 2^3. Jadi, x = 2

  4^y = 1024

  4^y = 4^5

  Jadi, y = 5

  JAWABAN : A

 12. Delapan tahun yang lalu, usia Putra “p” adalah seperlima dari usianya sekarang. Jika usia Restu “r” sekarang dua kali usianya tahun lalu, maka …

  A. p < 5r

  B. 5p < r

  C. 5p = r

  D. p = 5r

  E. p > 5r

  Penyelesaian :

  p-8 = \dfrac{1}{5}p

  5p-40 = p

  4p = 40

  p = 10

  r = 2(r-1)

  r = 2r-2

  r = 2

  JAWABAN : D

 13. Diketahui bahwa m = \dfrac{a+e}{2} dan n = \dfrac{f+j}{3}. Jika a, b, c, d dan e adalah bilangan positif kelipatan 2 yang berurutan dan f, g, h, i dan j adalah bilangan positif kelipatan 3 yang berurutan maka …

  A. m < n

  B. m = n

  C. m = 3n

  D. m > n

  E. hubungan m dan n tidak dapat ditentukan

  Penyelesaian :

  Karena a, b, c, d dan e adalah bilangan positif kelipatan 2 yang berurutan, maka diperoleh a = 2r, b = 2a = 4r, c = 2b = 8r, d = 2c = 16r, e = 2d = 32r, untuk suatu bilangan bulat r .

  Karena f, g, h, i dan j adalah bilangan positif kelipatan 3 yang berurutan maka diperoleh f = 3s, g = 3f = 9s, h = 3g = 27s, i = 3h = 81s, j = 3i = 243s, untuk suatu bilangan bulat s.

  m = \dfrac{a+e}{2}

  = \dfrac{2r+32r}{2}

  = \dfrac{34r}{2}

  = 17r

  n = \dfrac{f+j}{3}

  = \dfrac{3s+243s}{3}

  = \dfrac{246s}{3}

  = 82s

  Karena r dan s tidak diketahui hubungannya, maka tidak dapat dimbil kesimpulannya.

  JAWABAN : E

NOTE : silahkan dikoreksi dan berikan komentar jika ada kesalahan atau masih ada keambiguan dalam penyelesaian soal-soal ini.

19 comments on “Pembahasan TPA USM STAN DIII 2014 (1)

 1. No 13 jawabannya E karna tidak jelas awal yg diketahuinya kelipatan 2 nya dimulai dari angka berapa. Jadi mana yang benar?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s