Asal Mula Bilangan Irrasional


Photobucket

Bilangan Rasional adalah subset dari Bilangan Riil yang didefinisikan sebagai bentuk \frac{b}{a} dengan a, b \epsilon \quad \mathbb{Z} dan b \neq 0. Himpunan semua Bilangan Rasional akan dinotasikan dengan \mathbb{Q}. Baca lebih lanjut