Pembuktian Rumus Trigonometri cos(a + b) dan cos(a – b)


Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya dari pembuktian sin (a + b) = sin a cos b + cos a sin b dan sin (a – b) = sin a cos b – cos a sin b. Sekarang mencoba membuktikan rumus dari cos (a + b). Perhatikan gambar dibawah ini.

Photobucket

cos a = \frac{b}{c}

sin b = \frac{b}{c}

dengan a + b + 900 = 1800

b = 900 – a

sehingga sin (900 – a) = \frac{b}{c}

jadi sin (900 – a) = sin b = cos a Baca lebih lanjut