Pembahasan Soal Fungsi UN SMA


 1. Diketahui fungsi f dan g dirumuskan oleh f(x) = 3x2 – 4x + 6 dan g(x) = 2x – 1. Jika nilai (f o g)(x) = 101, maka nilai x yang memenuhi adalah …

  A. 3 \dfrac{2}{3} dan -2

  B. -3 \dfrac{2}{3} dan 2

  C. \dfrac{3}{11} dan 2

  D. -3 \dfrac{2}{3} dan -2

  E. \dfrac{-3}{11} dan -2

  PEMBAHASAN : Baca lebih lanjut