Pembahasan Eksponen dan Logaritma UN SMA (4)


 1. Bentuk pangkat pecahan positif dari (a-2/3)-5/4 adalah ….

  A. \sqrt[5]{a^6}

  B. \sqrt[12]{a^7}

  C. \sqrt[7]{a^{12}}

  D. \sqrt[6]{a^5}

  E. \sqrt[6]{a^{-5}}

  PEMBAHASAN :

  (a-2/3)-5/4 = a(-2/3)(-5/4)

  = a10/12

  = a5/6

  = \sqrt[6]{a^5}

  JAWABAN : D

  Baca lebih lanjut

Iklan

Pembahasan Soal Latihan Eksponen


 1. Nilai x yang memenuhi persamaan \dfrac{\sqrt[3]{\dfrac{1}{9^{2-x}}}}{27} = 3x+1 adalah …

  A. -16

  B. -7

  C. 4

  D. 5

  E. 6 Baca lebih lanjut

Pembahasan Soal SPMB/SNMPTN Logaritma dan Eksponen (2)


 1. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 1/6log (x2 – x) > 1 adalah …

  A. –2 < x < 0 atau 1 < x < 3

  B. –2 < x < 3

  C. x > –2

  D. x < 0 atau x > 1

  E. 0 < x < 3

  PEMBAHASAN : Baca lebih lanjut